Hotel Wodnik - Łeba

Wyrzutnia Rakiet

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, w odległości ok. 2 km od wydm znajduje się muzeum wyrzutni rakiet. Na tym terenie znajdowała się niemiecki poligon doświadczalny, na którym od 1940 r. prowadzono prace nad nową bronią. Tutaj powstał prototyp rakiety o nazwie „Córka Renu” a oprócz niej testowane były rakiety: „Posłaniec Renu” oraz „Fauerlilie”. Większość poligonu wysadzony przed wkroczeniem wojsk radzieckich a w bunkrze który przetrwał znajduje się obecnie muzeum ze starymi fotografiami i szkicami rakiet.