Hotel Wodnik - Łeba

Zabytkowy Kościół

Pierwszy kościół w Łebie został wybudowany po 1357 r. przez krzyżaków, ale ze względu na niebezpieczeństwo zasypania przez ruchome wydmy został on częściowo rozebrany. Uzyskane w ten sposób materiały posłużyły do budowy kaplicy w „Nowej Łebie”. Stary kościół został w końcu zasypany. Do dziś możemy oglądać jego szczątki wędrując przez Słowiński Park Narodowy. Nowy kościół, po wielu trudach, został ostatecznie wybudowany w 1763 r. i stoi do dzisiaj - pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Powstańców Warszawy. W kościele możemy zobaczyć obraz Maxa Pechsteina, malarza związanego z Łebą, przedstawiający Matkę Boską Orędowniczkę. Dla upamiętnienia jego twórczości przed kościołem stanęła ławka w kształcie palety malarskiej. W centralnej części kościoła pod sufitem znajduje się drewniana figura anioła, która na co dzień trzyma biblię a podczas chrztów i ślubów przynosi białą szatkę dla dziecka i obrączki.